Aligner / Retainer

Selectievakje tijdens orderproces

 

X

Met betrekking tot de door SmileDirectClub te leveren producten, begrijp ik dat ik geen recht heb op herroeping ("Herroeping") vanwege het feit dat de aligners op maat gemaakt zijn op basis van mijn individuele behoeften.

X

Met betrekking tot het verlenen van tandheelkundige diensten door SmileDirectClub, erken ik dat deze vrijgesteld zijn van de wettelijke bepalingen met betrekking tot een herroepingsrecht ("Herroeping").

 

Impression Kits / Whitener

Te versturen naar de klant na bestelling:

 

(i) via e-mail bij de bevestiging van de bestelling en

(ii) in papieren vorm met pakje

 

 

EU beleid inzake herroepingen

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste producten in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons SmileDirectClub NLD BV, ADRES TBD; ; of door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

 

Gevolgen van herroeping

 

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard levering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zult u kosten worden aangerekend voor deze terugbetaling. We kunnen weigeren om enige terugbetaling uit te voeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Herroepingsformulier

 

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 

Naar SmileDirectClub NLD BV, ADRES TBD; :

 

Hierbij herroep ik de overeenkomst die ik heb gesloten voor de aankoop van de Impression Kit van SmileDirectClub, besteld op ___________________

 

-Naam van de klant

_____________________________________________________________

 

-Adres van de klant

_____________________________________________________________

 

-Handtekening van de klant (alleen in geval van papieren kennisgeving)

_____________________________________________________________

 

-Datum

_____________________________________________________________

 

Laatst herzien: september 2020